Op de Nederlands-Vlaamse Slavistendagen

15 november

Openbare lezing met een bijdrage getiteld Vandaag uit Kroatië. Een overzicht van het hedendaagse vertelproza.