moeder

En dan: de schrijfsters

31 oktober 2013 De vrouwen in de hedendaagse Kroatische literatuur zijn niet ondervertegenwoordigd, wat men misschien zou concluderen uit de onlangs uitgegeven bloemlezing Voetbal, engelen, oorlog. Dat deze acht schrijvers telt en slechts twee schrijfsters, knaagt en het klopt niet. Vrouwen zijn al de hele tweede helft van de twintigste eeuw gelijkwaardig aanwezig in het openbaar leven in Kroatië. Het maakt niet uit of het gaat over toppen van kunst, wetenschap, openbaar bestuur of politiek, het glazen plafond is daar een vrijwel onbekend verschijnsel. Je moet als vrouw dubbele taken zonder veel gemopper op je willen nemen, dat wel, maar dan heb je het ook wel gehad met obstakels, sekse-discriminatie en het in Nederland veel aangehaalde tekort van vrouwen aan de top. Dat even terzijde. Vrouwelijke schrijvers zijn er dus wel degelijk, sommige ook bekend in het buitenland. En als men over de nieuwe garde spreekt, is er alle reden tot optimisme. Lees meer...